Article archive

F.E.A.R. Origin Online โคลสเบต้า 22 พฤศจิกายน

08/11/2012 00:17
หลังจากที่มีการเปิดตัวไปเมื่อปีก่อน ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เกม F.E.A.R. Origin Online จะเริ่มทดสอบโคลสเบต้าเฟสแรกในประเทศเกาหลี โดยมีการกำหนดไว้แล้วว่าเกมสัญชาติอเมริกันแต่พัฒนาในเกาหลีเกมนี้...
Items: 1 - 1 of 1